AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Jaunums AUTODOC Ads

AUTODOC ADS vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Vispārīgie noteikumi, Autodoc pakalpojumi

 • AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlīnē („Autodoc”) darbojas un nodrošina jums platformu AUTODOC ADS („Platforma”) šo lietošanas noteikumu ietvaros („Lietošanas noteikumi”), domēnā undefined. Platformu var izmantot gan fiziskas, gan juridiskas personas („Lietotāji”).

  Reģistrējoties vai izmantojot platformu, jūs apliecināt piekrišanu Lietošanas noteikumu piemērošanai. Ja nevēlaties ievērot šos Lietošanas noteikumus, jūs nedrīkstat izmantot platformu.

 • Platforma atbalsta piedāvājumu un pieprasījumu („Sludinājumi”) publicēšanu un mijiedarbību starp piegādātājiem un potenciālajiem piedāvāto preču un pakalpojumu pircējiem. Autodoc pats nav ne piegādātājs, ne publicēto sludinājumu veidotājs.

 • Platformā var reklamēt gan preces, gan pakalpojumus.

 • Lietotājs kā reklāmdevējs var veidot un publicēt sludinājumus, kas sastāv no tekstiem un attēliem, kā arī aplūkot citu lietotāju publicētos sludinājumus kā potenciālais pircējs.

 • Platforma arī ļauj lietotājiem sazināties, izmantojot tiešos ziņojumus, ciktāl šāda iespēja ir pieejama.

Reģistrācija, lietotāja konts

 • Lai izmantotu pilnu platformas funkciju klāstu, tostarp sludinājumu izvietošanai, noteikta lietotāja kontaktdatu parādīšanu un tiešo ziņojumu apmaiņu ar citiem lietotājiem, ir nepieciešama lietotāja bezmaksas reģistrācija.

 • Reģistrēties drīkst tikai pieaugušas un pilnībā rīcībspējīgas fiziskas personas (nevis, piemēram, ģimenes vai ģimenes pāri), juridiskas personas un privāti uzņēmumi.

  Ja persona kā lietotāju reģistrē uzņēmumu, šī persona garantē, ka ir pilnvarota pārstāvēt doto uzņēmumu.

 • Lietotājs nedrīkst piešķirt sava konta izmantošanas tiesības trešajai personai. Lietotājam ir pienākums glabāt noslēpumā savus pieteikšanās datus un sargāt tos no trešo personu piekļuves.

 • Lietotāja konts nav ne nododams, ne mantojams.

 • Lietotājiem, kuriem jau ir konts https://www.autodoc.de/ vai https://club.autodoc.de/, nav atsevišķi jāreģistrējas platformā sludinajumi.autodoc.lv. Vietņu https://www.autodoc.de/ vai https://club.autodoc.de/ pieteikšanās datus var vienotās pierakstīšanās procesā automātiski izmantot kā pieteikšanās datus platformai sludinajumi.autodoc.lv .

  Lietotājiem, kuri reģistrējas platformā un kuriem nav konta https://www.autodoc.de/ vai https://club.autodoc.de/, automātiski tiks izveidots konts https://www.autodoc.de/ un https://club.autodoc.de/ ar tādiem pašiem vienotās pierakstīšanās datiem.

Platformas izmantošana

 • Lietotājs izveido personisko lietotāja kontu. Lietotājam reģistrējoties, starp Autodoc un lietotāju tiek noslēgts lietotāja līgums („Lietotāja līgums”).

  Ja lietotājam jau ir konts https://www.autodoc.de/, tad lietotāja līgums stājas spēkā ar pirmās pieteikšanās reizi platformā, izmantojot vienoto pierakstīšanos. Lietotāja līguma priekšmets ir Autodoc platformas nodrošināšana.

 • Pēc reģistrācijas Autodoc piešķir lietotājam piekļuvi platformai, izmantojot lietotāja kontu, un pieteikšanās datu izmantošanu. Lietotājam vienmēr jāglabā savi pieteikšanās dati noslēpumā un nekavējoties jāinformē Autodoc par visām zināmajām nesankcionētajām piekļuvēm.

 • Nav atļauts reģistrēties ar dažādiem lietotājvārdiem, kā arī pārreģistrēties pēc izslēgšanas no platformas.

 • Lietotājs apņemas izvairīties no jebkādām darbībām, kas var apdraudēt Autodoc platformas drošību, neizgūt nekādu informāciju vai datus, kas varētu traucēt platformprogrammatūrai, un nepārsūtīt vīrusus, Trojas zirgus vai jebkādu citu ļaunprogrammatūru.

Sludinājumu publicēšanas noteikumi

 • Pēc tam, kad lietotājs ir sekmīgi reģistrējies platformā, viņš var bez maksas veidot un publicēt savus sludinājumus platformā.

 • Sludinājumu informācija vienmēr tiks glabāta elektroniski. Publicēšanas laikā lietotājs var pārbaudīt un mainīt sava sludinājuma saturu un parametrus (priekšskatījuma funkcija), ja šī funkcija tiek piedāvāta.

 • Lietotāja platformā publicētie sludinājumi ir redzami visiem platformas lietotājiem.

 • Lietotājam ir jāizvieto katrs sludinājums tam atbilstošā kategorijā AUTODOC ADS un patiesi jāapraksta savs piedāvājums, norādot visus attiecīgos raksturlielumus un īpašības (piemēram, izstrādājuma stāvokli: jauns vai lietots) rakstiski un, ja iespējams, ar informatīviem attēliem.

 • Izvietojot sludinājumu, lietotājam ir pienākums norādīt, vai viņš publicē piedāvājumu kā fiziska persona vai komerciālās vai pašnodarbinātā profesionālās darbības ietvaros.

 • Uz lietotājiem, kuri platformu izmanto kā komercpiegādātāji vai citādiem profesionāliem mērķiem, attiecas speciālas juridiskas prasības.

  Viņiem ir jāievēro likumā noteiktais pienākums atklāt informāciju, tostarp jāsniedz pilnīga piegādātāja identifikācijas informācija, kas atbilst juridiskajām prasībām.

  Autodoc negarantē tur apkopotās informācijas precizitāti un pilnīgumu.

 • Publicēto sludinājumu autortiesības pieder attiecīgajam lietotājam. Tomēr, ievietojot savu sludinājumu platformā, lietotājs piešķir Autodoc tiesības padarīt sludinājumu izgūstamu un publiski pieejamu tās vietnē.

  Autodoc ir tiesības pārvietot sludinājumus platformas ietvaros un veikt tajos tehniskas izmaiņas.

Aizliegts saturs un uzvedība, atbildība par sludinājumiem

 • Atbildība par visu informāciju, datiem, tekstiem, attēliem, fotoattēliem un citu sludinājumā ietverto saturu un materiāliem („Saturs”), ko izveidojis, saglabājis vai publicējis lietotājs, izmantojot platformu, gulstas tikai un bez ierobežojumiem uz personu, no kuras šāds saturs nāk.

 • Sludinājuma izvietošanas kontekstā vai saistībā ar to lietotājs nedrīkst ne tieši, ne netieši:

  • pārkāpt tiesību normas, šos lietošanas noteikumus, trešo personu tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmju un konkurences likumu noteikumus, patentus, komercnoslēpumus, personiskās tiesības (piemēram, fotoattēlos attēloto cilvēku tiesības uz savu tēlu) vai pārkāpt vispārēju pieklājību;

  • veidot, glabāt un/vai publicēt attēlus, fotoattēlus, tekstus, datus, saites vai citu saturu, kas saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem vai pēc Autodoc domām ir konstitucionāli vai tiesiski nevēlams vai nelikumīgs, kaitējošs, draudošs, ļaunprātīgs, uzmācīgs, apmelojošs vai aizvainojošs, vulgārs, neķītrs, naidpilns, rasistisks vai citādi nosodāms vai var jebkādā veidā nodarīt kaitējumu nepilngadīgajiem, tostarp pornogrāfisku, vardarbību cildinošu vai kā citādi nepilngadīgajiem kaitīgu saturu;

  • veidot saturu, kurā ir nepatiesa informācija vai kas ir citādi maldinošs

  • veidot, glabāt un/vai publicēt saturu, kuru viņš nav pilnvarots kopīgot vai publicēt, un

  • glabāt un / vai publicēt materiālus, kas satur programmatūras vīrusus vai citu informāciju, datus vai programmas, kas paredzēti vai piemēroti, lai traucētu, iznīcinātu vai ierobežotu datoru programmatūras vai aparatūras vai telekomunikāciju ierīču darbību.

Lietotāja pienākumi

 • Reģistrējoties platformai, lietotāja pienākums ir sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju, kā norādīts reģistrācijas veidlapā. Lietotājs piekrīt nekavējoties patstāvīgi atjaunināt savu informāciju, ja šajos datos radīsies kādas izmaiņas.

  Lietotājs atzīst, ka viņš kā lietotāja konta īpašnieks ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa lietotāja kontu. Ja lietotājs ir pilnvarojis citu personu, piemēram, nepilngadīgo bez vecāku vai likumīga aizbildņa piekrišanas izmantot savu lietotāja kontu, tad viņš atzīst, ka ir pilnībā atbildīgs par šī lietotāja darbībām, piekļuves kontroli, lietotāja platformas lietošanu un jebkādām ļaunprātīgas izmantošanas sekām.

 • Lietotājam jāpārliecinās, ka, ievietojot sludinājumus, viņš nepārkāpj trešo personu tiesības (piem., neveic autortiesību, personas tiesību, konkurences tiesību pārkāpumus).

 • Lietotājs nekavējoties informē Autodoc par jebkuru ļaunprātīgu lietotāja konta izmantošanu, kā arī par jebkuru citu drošības noteikumu pārkāpumu. Lietotājam ir pienākums atlīdzināt Autodoc visus zaudējumus, kas radušies tā rezultātā.

 • Lietotājs piekrīt atturēties no jebkādām darbībām, kas var pasliktināt vai negatīvi ietekmēt platformas funkcionalitāti (piem., izmantojot ļaunprātīgu programmatūru vai citus skriptus). Tostarp tas attiecas uz „robota”, „zirnekļa” vai „bezsaistes lasītāja” programmatūras lietošanu, kas automātiski ģenerē lietotāju pieprasījumus internetā.

 • Lietotājam ir arī jāatturas no vietnes zonu modificēšanas, pārrakstīšanas, kopēšanas vai izplatīšanas, tostarp apejot tehniskos aizsardzības pasākumus, piem. pret lejupielādi vērstos pasākumus.

Sludinājumu dzēšana

 • Autodoc ir tiesības daļēji vai pilnībā dzēst visus lietotāja izveidotos sludinājumus platformā vai liegt lietotāju sludinājumu publicēšanu, ja pastāv konkrēti pierādījumi, ka sludinājums pārkāpj Lietošanas noteikumus vai likumu prasības, vai lietotājs ir citādi tīši pārkāpis līgumsaistības. Autodoc ir tiesības brīdināt un / vai uz laiku vai neatgriezeniski izslēgt lietotāju no platformas izmantošanas.

 • Autodoc patur tiesības nepublicēt vai dzēst sludinājumus no platformas, ja pastāv konkrēti pierādījumi, ka piedāvātais produkts nav brīvi pieejams vai tiek nelikumīgi piedāvāts, vai ja ir pamats uzskatīt, ka sludinājums tiks vai ir ticis izvietots ļaunprātīgas izmantošanas nolūkos.

 • Autodoc ir tiesības daļēji vai pilnīgi ierobežot vai pat pārtraukt savus pakalpojumu sniegšanu (platformas nodrošināšanu), kā arī aizkavēt sludinājumu publicēšanu, ja tas ir nepieciešams tehnisku pasākumu īstenošanai.

Dalības izbeigšana, lietotāja konta bloķēšana

 • Lietotāja līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

 • Lietotājs var izbeigt līgumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 • Autodoc var izbeigt līgumu, par to brīdinot divas nedēļas iepriekš. Tiesības izbeigt līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma pamatotu iemeslu dēļ paliek nemainīgas.

  Autodoc var bez iepriekšēja brīdinājuma lauzt lietotāja līgumu, ja:

  - reģistrējoties lietotājs sniedz nepatiesu vai nepilnīgu informāciju,

  - lietotājs atkārtoti pārkāpj līgumsaistības un neatsakās no savu pienākumu pārkāpumiem, neraugoties uz Autodoc brīdinājumiem.

 • Ja Autodoc ir izbeidzis lietotāja līgumu, lietotājam nav tiesību izveidot jaunu kontu pat ar citu vārdu vai nosaukumu.

 • Jebkurš paziņojums par līguma izbeigšanu jāveic rakstiski. Paziņojumi par līguma izbeigšanu pa e-pastu tiek uzskatīti par rakstiskiem.

 • Autodoc ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pilnībā vai daļēji bloķēt lietotāja platformas lietošanu, ja ir pamats uzskatīt, ka lietotājs ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus, vai ja šī bloķēšana ir saistīta ar likumdošanas prasībām vai nepieciešama iespējamā tiesiskā pārkāpuma izmeklēšanai.

 • Pēc līguma izbeigšanas visi pašreizējie lietotāja sludinājumi tiks izņemti no platformas un lietotāja konts tiks deaktivizēts. Sekojošā datu dzēšana neietver datus, kurus Autodoc ir likumīgs pienākums glabāt vai atļauts saglabāt.

Autodoc atbildība

 • Lietotāja pret Autodoc vērstās prasības par zaudējumu atlīdzināšanu tiks noraidītas, ja vien tālāk nav norādīts vai saskaņots citādi.

  Šis atbildības izņēmums attiecas arī uz Autodoc likumīgo pārstāvju un pilnvarnieku labumu, ja lietotājs izvirza pret viņiem prasības, ja vien likumīgie pārstāvji vai pilnvarnieki nav rīkojušies tīši vai ar rupju nolaidību.

 • Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi nav piemērojami: (a) ciktāl atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp saskaņā ar Vācijas Likumu par produktu kvalitātes atbildību,

  (b) tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības gadījumā; (c) vienkāršas nolaidības dēļ veselībai, dzīvībai un ķermeņa daļām nodarīta kaitējuma gadījumā; (d) būtiska līgumsaistību pārkāpuma gadījumā; (e) krāpšanas gadījumos un (f) garantijas neievērošanas gadījumos.

 • Autodoc neietekmē lietotāju sludinājumu noformējumu un saturu. Tādēļ Autodoc skaidri norobežojas no visa platformā esošo sludinājumu satura.

 • Autodoc nepārbauda reklāmu likumību, precizitāti vai pilnīgumu.

  Autodoc negarantē sludinājumos norādītās informācijas precizitāti vai pilnīgumu, kā arī negarantē lietotāju piedāvāto preču vai pakalpojumu kvalitāti, drošību vai likumību.

 • Ciktāl tiek izslēgta Autodoc atbildība, tas attiecas arī uz uzņēmumiem, kas saistīti ar Autodoc, kā arī uz Autodoc darbinieku, strādnieku, pārstāvju, akcionāru un pilnvarnieku personisko atbildību.

Atbrīvošana no atbildības

Ar šo lietotājs paziņo, ka viņš atbrīvo un neuzliks atbildību Autodoc, ar Autodoc saistītiem uzņēmumiem, kā arī Autodoc un / vai ar Autodoc saistīto uzņēmumu darbiniekiem, strādniekiem, pārstāvjiem, akcionāriem vai pilnvarniekiem attiecībā uz jebkāda veida prasībām vai pretenzijām, ko izvirzījušas trešās personas saistībā ar saturu vai tā satura, ko lietotājs glabā, publicē un/vai pārsūta platformas ietvaros, vai kas tiek izvirzītas platformas lietošanas dēļ vai tādēļ, ka lietotājs pārkāpj šos lietošanas noteikumus vai trešo personu tiesības. Tas ietver arī juridiskās un tiesvedības izmaksas.

Ja prasību iesniedz trešā persona, lietotājam ir pienākums nekavējoties, patiesi un pilnībā pēc Autodoc pieprasījuma sniegt visu informāciju, kas nepieciešama prasību izskatīšanai un aizstāvībai pret tām. Tiesības uz atbrīvošanu no atbildības nav spēkā, ja lietotājs nav atbildīgs par pārkāpumu.

Autodoc preču zīmes un autortiesības

Lietotājs atzīst, ka Autodoc ir ekskluzīvas tiesības uz visu Autodoc marķējumu, tostarp visām preču zīmēm, patentiem, autortiesībām vai licences tiesībām vai jebkurām citām tiesībām vai līdzīgu juridisko statusu attiecībā uz lietotāju, un lietotājs tās nedrīkst izmantot vai noņemt atsauces uz Autodoc īpašumtiesībām bez iepriekšējas, skaidras, rakstiskas Autodoc piekrišanas.

Tostarp lietotājs nedrīkst izmantot preču zīmi Autodoc, kopēt, modificēt, izjaukt, veidot atvasinātus darbus no avota vai mēģināt atklāt pirmkodu, pārdot, piešķirt, apakšlicencēt vai nodot tiesības uz programmatūras/avota kodu vai pieprasīt jebkādas programmatūras/avota koda tiesības. Skaidrības labad iepriekš minētais nav attiecināms uz paša lietotāja saturu.

Datu aizsardzība

Platformas izmantošana ir brīvprātīga. Platformas sludinajumi.autodoc.lv izmantošana tomēr nav iespējama, nesniedzot personas datus vai norādot anonimizētus datus.

Autodoc ievēros attiecīgos piemērojamos datu aizsardzības noteikumus. Papildu informācija par nepieciešamo personas datu vākšanas, apstrādes un izmantošanas veidu un mērķi ir atrodama Privātuma politikā https://www.autodoc.lv/services/konfidencialitates-politika

Izmaiņas Lietošanas noteikumos, pakalpojumu pārtraukšana

 • Lietošanas noteikumi būs daļa no līgumattiecībām starp lietotāju un Autodoc versijā, kas bija spēkā reģistrācijas brīdī.

  Pašreiz spēkā esošajai lietošanas noteikumu versijai jebkurā laikā var piekļūt Autodoc vietnē sludinajumi.autodoc.lv Autodoc ir tiesības veikt izmaiņas platformā, tostarp mainīt un pielāgot Lietošanas noteikumus ar turpmāku spēku.

  Autodoc informēs lietotāju rakstiski (pietiek ar e-pastu) četras nedēļas pirms grozījumu stāšanās spēkā.

  Ja šajā laika posmā netiek izteikti iebildumi, vai ja lietotājs iepriekš, vai arī tieši vai aktīvi izmantojot, piekrīt izmaiņām, tad tiks piemēroti grozītie Lietošanas noteikumi.

  Ja lietotājs paziņošanas perioda laikā rakstiski iebilst pret izmaiņām (pietiek ar e-pastu), lietotāja līgums tiks turpināts saskaņā ar iepriekšējiem lietošanas noteikumiem. Lietotāja un Autodoc izbeigšanas tiesības paliek nemainīgas.

 • Autodoc ir arī tiesības pārtraukt savus pakalpojumus (platformas nodrošināšanu), ievērojot divu nedēļu iepriekšēju paziņošanu.

Strīdu izšķiršana tiešsaistē: informācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē 14. pantu

Eiropas Komisija nodrošina tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas pieejama http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autodoc nav nedz gatavs, nedz tam parasti ir pienākums piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrās patērētāju šķīrējtiesā.

Patērētāju šķīrējtiesa: informācija saskaņā ar Vācijas likuma par alternatīvu strīdu izšķiršanu patērētāju lietās 36. sadaļu

Autodoc nepiedalās strīdu izšķiršanas procedūrās patērētāju šķīrējtiesā. Tomēr mums ir juridisks pienākums informēt jūs par patērētāju šķīrējtiesu, kas ir kompetenta par jums:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. {Reģistrētā šķīrējtiesu asociācijas centra vispārējā lietotāju samierināšanas padome}, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, tālruņa numurs: 07851/795 79 40, fakss: 07851/795 79 41, e-pasts: mail@verbraucher-schlichter.de, tīmekļa vietne: www.verbraucher-schlichter.de.

Nobeiguma noteikumi

 • Ja lietotāji ir uzņēmēji (saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 14. pantu), tad tiek piemēroti Vācijas Federatīvās Republikas likumi. ANO konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) piemērošana ir izslēgta.

  Attiecībā uz patērētājiem to piemēro tikai tad, ja tam pretrunā nav tās valsts tiesību aktu obligātais tiesiskais regulējums (piemēram, patērētāju aizsardzības noteikumi), kurā atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

 • Ekskluzīvā jurisdikcija visiem strīdiem, kas izriet vai ir saistīti ar šo Lietotāja līgumu, ir Berlīne, ja vien līgumslēdzējas puses ir tirgotāji, vai ja jums nav kopīgas jurisdikcijas vietas Vācijā vai kādā citā ES dalībvalstī, vai ja jūs esat pārvietojies uz pastāvīgo dzīvesvietu ārzemēs pēc šo Lietošanas noteikumu stāšanās spēkā, vai jūsu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta nav zināma brīdī, kad tiek iesniegta prasība.

 • Ja viens vai vairāki Lietošanas noteikumu nosacījumi ir vai kļūst nederīgi vai neizpildāmi, tas neietekmē pārējos Lietošanas noteikumu nosacījumus. Vajadzības gadījumā nederīgos vai neizpildāmos noteikumus aizstāj ar tiesību aktiem.

Patērētāja atsaukuma politika

 • Patērētājiem ir atsaukuma tiesības saskaņā ar šādiem noteikumiem, ja patērētājs ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz juridisku darījumu nolūkos, kurus galvenokārt nevar attiecināt uz šīs personas komerciālo vai pašnodarbinātā profesionālo darbību.

 • Jūs varat atsaukt līgumisko vienošanos rakstiski (piemēram, ar vēstuli, faksu, e-pastu) divu nedēļu laikā, nenorādot papildu iemeslu.

  Termiņš sākas pēc šīs informācijas rakstiskas saņemšanas, taču ne pirms līguma noslēgšanas, ne arī pirms mēs esam izpildījuši savas saistības sniegt informāciju, kā noteikts Vācijas Civilkodeksa 312.c pantā saistībā ar Civilkodeksa noteikumu par informācijas pienākumiem 1. un (2) sadaļu.

  Šim nolūkam jūs varat izmantot pievienoto atsaukuma veidlapu, lai gan tā nav obligāta. Jūs varat aizpildīt atsaukuma veidlapu elektroniski mūsu vietnē sludinajumi.autodoc.lv un atgriezt to (piemēram, pa e-pastu uz info@autodoc.de).

  Ja izmantojat šo iespēju, mēs jums tūlīt nosūtīsim apstiprinājumu par atsaukuma saņemšanu (piemēram, pa e-pastu).

  Pietiek ar atsaukuma nosūtīšanu pirms termiņa beigām, lai ievērotu atsaukuma termiņu. Atsaukums jānosūta:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55,


  10365 Berlīne, Vācija


  Tālruņa numurs: +493022026998,


  Fakss: 030 208 478 250,


  E-pasts: info@autodoc.de


 • Atsaukuma sekas

  Efektīvas atsaukšanas gadījumā abām pusēm ir jāatmaksā otrai pusei par saņemtajiem pakalpojumiem un jāatgriež gūtā peļņa (piem., procenti).

  Ja jūs nevarat atgriezt mums pilnībā vai varat atgriezt tikai daļu saņemto labumu vai tikai bojātā stāvoklī, tad jums jāpiedāvā līdzvērtīga atlīdzība. Tas var nozīmēt, ka joprojām ir jāpilda jūsu līgumā noteiktās maksājuma saistības par periodu līdz atsaukšanai.

  Saistības atmaksāt maksājumus jāizpilda 30 dienu laikā. Termiņš jums sākas ar brīdi, kad nosūtāt atsaukumu, mums — ar tā saņemšanu.

  Veicot jebkādas atmaksas, mēs izmantosim to pašu maksāšanas metodi, kurus izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien ar jums nav panākta vienošanās par citu metodi; nekādā gadījumā no jums netiks iekasētas jebkādas maksas par šādām atmaksām.

 • Īpašie norādījumi

  Jūsu atsaukuma tiesības zaudē spēku priekšlaicīgi, ja abas puses ar jūsu piekrišanu ir pilnībā izpildījušas līgumu, pirms izmantojat atteikuma tiesības.

 • Atsaukuma veidlapas paraugs

  Ja vēlaties atsaukt līgumu, lūdzu, aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu.

  —Atsaukuma instrukciju beigas—

  Strīdu vai neskaidrību gadījumā noteicošais ir līguma oriģināls vācu valodā.